Sjukskötare som håller i en spruta

Intresset för vårdutbildningar fortsätter att öka. Anmälningsstatistiken för vårterminen 2022 visar att 14 procent fler söker läkarutbildning och sju procent fler vill gå sjuksköterskeutbildningar jämfört med våren 2021.

Mer utbildningsstatistik finns på uhr.se