Bristen på arbetskraft har blivit tydlig efter att restriktionerna lättats. Flera branscher över hela landet upplever problem med att hitta personal trots en hög arbetslöshet.

Läs mer om arbetskraftsbrist inom olika branscher på arbetsformedlingen.se