Skolverket och NVL, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, bjuder in till en digital träff för att dela erfarenheter om hur kartläggning och validering kan kopplas samman för att öka kvaliteten.

Mer om program och anmälan finns på skolverket.se