Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2022 till 48 300 kronor. Det är en ökning med 700 kronor jämfört med 2021. Detta innebär att studiemedelsbeloppen blir något högre 2022.

Läs mer om höjt studiemedel för 2022 på csn.se