Bild på arbetet med att ersätta kursbetyg med ämnesbetyg

Ämnesbetyg planeras att ersätta kursbetyg i gymnasieskolan. Det gäller alla ämnesplaner för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.

Allt om införandet av ämnesbetyg finns på skolverket.se