Förra året tog myndigheten fram ett stödmaterial för arbetet med jämställdhet inom yrkeshögskolan. Nu vill vi lyfta fram hur arbetet bedrivs och presentera tre tips för att bryta könsbundna utbildningsval.

Tips om hur du kan bryta könsbundna utbildningsval finns på myh.se