Under vecka 42 kan du och dina elever i grundskolan och på gymnasiet ta del av inspirerande aktiviteter kring yrkesutbildning. Skolverket samarbetar med Wordskills Sweden som har bra material för att sprida kunskap om yrken. De kan inspirera och visa på möjligheter efter en yrkesutbildning.

Worldskills – för dig som arbetar i grundskolan

Worldskills – för dig som arbetar på gymnasiet