Riksdagen och regeringen har nu beslutat att slopa inkomstgränsen (fribeloppet) för studiemedel under hela 2021 på grund av coronapandemin.

Mer om slopat fribelopp på csn.se