Skolinspektionen granskar i vilken utsträckning elever på yrkesprogram har möjlighet att läsa in grundläggande behörighet till högskoleutbildning inom ramen för sin gymnasieutbildning.

Regeringsuppdraget ska redovisas till Utbildningsdepartementet den 17 december 2021

Mer om granskningen finns på skolinspektionen.se