Myndigheten för Yrkeshögskolan bjuder in till en nationell konferens: ”Att praktiskt arbeta med validering” i Göteborg i höst. Konferensen vänder sig främst till dig som dagligen arbetar operativt med olika typer av valideringsinsatser eller med vägledning.

Mer om valideringskonferensen finns på myh.se