Skolinspektionen har under 2019 ombedömt ett stort antal nationella prov. I över hälften av fallen har ombedömaren gjort en annan bedömning än ursprungsbedömaren.

Mer om nationella provens ombedömning på skolinspektionen.se

Slutrapporten Ombedömning av nationella prov 2019 (pdf)