Elever i köksmiljö

Här får du tips och idéer om hur du kan arbeta för att öka jämställdheten under det arbetsplatsförlagda lärandet (apl). Många ungdomar väljer fortfarande yrke efter kön.

Skolverkets tips för ett mer jämställt studie- och yrkesliv