Onsdagen den 21 april presenterar Arbetsförmedlingen tillsammans med Arbetsmarknadsdepartementet, Dua och Göteborgs stad den nya reformen Intensivåret.

Insats för att nyanlända snabbare ska komma i arbete