Den 16 mars arrangerar UHR tillsammans med partners i fem länder och EURASHE en konferens om validering av informellt och icke formellt lärande.

Läs mer om program och anmälan på uhr.se