Öka din kunskap i att kartlägga och bedöma individers kompetens med hjälp av vår webbaserade utbildning i validering. Utbildningen riktar sig till alla som arbetar med vägledning och den tar cirka 16 timmar att genomföra

Läs mer på skolverket.se >>