Allmänhetens inställning till yrkesutbildning är i stort sett oförändrad där merparten uppfattar att ett yrkesprogrammen leder till arbete efter studier, däremot kvarstå stor utmaning kopplat till status. Detta visar SIFOs undersökning.

Läs mer på worldskills.se >>

Läs rapporten som pdf – Attityder gentemot yrkesutbildningar på gymnasienivå >>