Vägledning har en avgörande roll för nyanlända elevers möjligheter att forma sin framtid. Joel Granström tar sig an uppgiften genom att arbeta med tydliga strategier och undvika krångliga begrepp.
– Det är bättre att inspirera än att informera, säger han.

Läs mer på skolvarlden.se >>