Det är viktigt att anpassningar i undervisningen organiseras så att arbetsmiljön blir acceptabel både nu och på lång sikt.

Läs mer på skolverket.se >>