Lägre meritpoäng, sämre provresultat och fler som går ut nian utan gymnasie­behörighet. Pojkarna är skolans förlorare. Det visar Lärarens stora granskning av niornas slutbetyg.

Läs mer på lararen.se >>