Bild på provblad för högskoleprovet

Tre högskoleprov kommer att kunna genomföras 2021, varav två på våren. Det är UHR:s slutsats i delredovisningen av regeringsuppdraget att ta fram fler högskoleprov.

Läs mer på uhr.se >>

Utbildningsdepartementets pressmeddelande – Två högskoleprovstillfällen kan anordnas under våren >>