I denna promemoria redovisas elevernas förstahandsval av gymnasieprogram inför läsåret 2020/21 samt andelen som var behöriga respektive antagna till sitt förstahandsval.

Läs mer på skolverket.se >>

Läs rapporten som pdf >>