En grupp europeiska forskare inom vägledningsfältet har utvecklat en webbsida som belyser karriärvägledning och social rättvisa i form av artiklar, reflektioner och kommentarer.

Läs mer på uhr.se >>

Career guidance for social justice >>