Inom ramen för det EU-finansierade projektet “RPL in Practice” bjuder EURASHE och UHR tillsammans med övriga projektdeltagare in till två webbinarier under oktober och november.

Läs mer om innehåll och anmälan på uhr.se >>