Career guidance and education in the upsidedown world är rubriken på en konferens som äger rum 20 – 21 november. Konferensen är kostnadsfri och ges i samarbete med the Czech University of Life Sciences i Prag.

Läs mer om anmälan och innehåll på uhr.se >>