Syftet med Att välja framtid – skolans stöd genom vägledning och lärande är att inspirera till diskussion och egen fördjupning om hur en stärkt och utvecklad studie- och yrkesvägledning kan främjas och gestaltas, samt hur alla som arbetar i skolan kan verka för att stödja denna process.

Ladda ner kostnadsfritt på skolverket.se >>