Från 1 juli upphör särvux som skolform och är nu istället en del av komvux. Särvux har även bytt namn och kommer fortsättningsvis ha benämningen komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.

Läs mer om förändringen kring särvux på skolverket.se >>