För vissa av gymnasieskolans program har inriktningar, programfördjupningar och ämnen reviderats. Flertalet av förändringarna börjar gälla den 1 juli 2021 men några börjar gälla tidigare. Förändringarna berör även vuxenutbildningen på gymnasial nivå.

Läs mer på skolverket.se >>