Ämnesbetyg i gymnasiet och ett nytt betyg för underkänt är några förändringar som ska göra dagens betygssystem mer tydligt och rättvist. Det anser Jörgen Tholin, forskare i pedagogik vid Göteborgs universitet som idag lämnar över sin utredning till utbildningsminister Anna Ekström.

Läs mer på sverigesradio.se >>

Läs betänkandet som pdf – Bygga, bedöma, betygsätta >>