En ny granskning visar att landets studie- och yrkesvägledare har haft en ökad arbetsbelastning under coronapandemin. Sju av tio menar även att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb.

Läs mer på skolvarlden.se >>

Ladda ner undersökningen Coronapandemin och studie- och yrkesvägledningen >>