Under den pågående coronapandemin kan det vara svårt att erbjuda prao på arbetsplatser. Så här kan du ersätta den. Information och diskussion.

Läs mer på skolverket.se >>