Om drygt en månad väntas omkring 85 000 unga ta studenten. Men arbetsmarknaden de möter är osäker med höjd arbetslöshet och rekordvarsel.
– De som drabbas först är de som inte riktigt kommit in på arbetsmarknaden, säger nationalekonomen Oskar Nordström Skans.

Läs mer på svt.se >>