Studie- och yrkesvägledare berörs hårt av coronapandemin. De som är friska och hoppar runt på flera skolor befinner sig i en tuff situation, menar studie- och yrkesvägledaren David Spak.
– Oron verkar vara störst bland de som arbetar på flera skolor, säger han.

Läs mer på skolvarlden.se >>