Under dagen behandlas aktuella frågor inom gymnasieskolan ur olika perspektiv. Fokus ligger på de två stora utredningar som rör gymnasieskolan, Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola samt Betygsutredningen, som presenterar sina betänkanden före sommaren. Mer information om innehållet och länk till anmälan kommer under våren.

Evenemanget, som ersätter SKR:s tidigare aviserade gymnasiekonferens, kommer i huvudsak att vara webbsänt med ett begränsat antal deltagare på plats.

Läs mer på skr.se >>