Hos Myndigheten för yrkeshögskolan kan du som är arbetsgivare eller som arbetar med personalfrågor som kompetensutveckling och omställning hitta verktyg som kan vara till hjälp.

Läs mer på myh.se >>