Betygsutredningen som utreder betygssystemet och hur ämnesbetyg ska kunna införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan skulle redovisat sitt resultat i maj 2020. Nu förlängs utredningstiden och resultatet ska i stället redovisas senast den 17 augusti 2020.

Läs mer på regeringen.se >>