Från en dag till en annan har gymnasieskolor och komvux tvingats ställa om till digital distansundervisning. Skolverkets uppföljning visar att många lyckas hantera situationen bra.

Läs mer på skolverket.se >>