Studie- och yrkesvägledaren David Spak räds över hur landets skolor ska lyckas lösa distansvägledningen i coronakrisen.
– Man är dåligt rustade på digital vägledning rent generellt, säger han.

Läs mer på skolvarlden.se >>