Två gånger per år ger Euroguidance en distanskurs för dig som arbetar som vägledare. På hösten för dig som arbetar på grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning och på våren för dig som arbetar på högskolan. Med start 4 maj ger vi ytterligare en kurs för dig som arbetar på högskolan nu i vår.

Läs mer om kursinnehåll och anmälan på uhr.se >>