På vilket sätt ett slutbetyg med reducerad omfattning kan kompletteras eller ersättas, beror på när slutbetyget är utfärdat.

Läs mer på uhr.se >>