Nyligen avslutades ett utvecklingsprojekt om elevcoachning på en kommunal skola i Stockholm. Resultatet visar att de elever som blev coachade under två terminer generellt ökade både sin hälsa, närvaro och måluppfyllelse.

Läs mer på skolvarlden.se >>