Skolverket föreslår ändringar på åtta av gymnasieskolans yrkesprogram (BF, FT, HT, HV, NB, RL, VF  och VO). Förslagen till förändringar i ämnesplaner, inriktningar och programfördjupningar är ute på remiss mellan 18 dec och 31 jan 2020. Förändringarna kan tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Läs mer på skolverket.se >>