84 procent. Så många var etablerade på arbetsmarknaden 1-1,5 år efter examen vilket är den högsta siffran hittills. Allra bäst går det för de studenter som tagit en yrkesexamen, framför allt inom hälso- och sjukvård. Det visar en ny rapport som UKÄ tagit fram.

Läs mer på uka.se >>

Läs rapporten här: Etablering på arbetsmarknaden efter studier i högskolan >>