Blivande gymnasielever väljer skola efter kvaliteten på utbildning, men inte bara. Elever med lägre betyg har en större benägenhet att välja skola utifrån var deras kompisar ska gå eller om de får en surfplatta. Det visar forskning från Uppsala universitet.

Läs mer på svt.se >>