Valideringsdelegationen 2015–2019 har i uppdrag av regeringen att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom valideringsområdet, och deras webbplats är uppdaterad med information, stöd och verktyg för dig som arbetar med validering.

Läs mer på valideringsdelegation.se >>