Idag publicerar Myndigheten för yrkeshögskolan en ny handbok som ska fungera som stöd i tillträdesprocessen av en YH-utbildning. Handboken ska bidra till att processen är rättssäker och uppfyller kraven på dokumentation och kvalitetssäkring.

Läs mer på myh.se >>

Ladda ner Handbok för tillträde till yrkeshögskolan 2019 >>