Riksrevisionen har granskat långsiktiga effekter av att elever fått möjlighet att inte bara välja nationellt program utan också att ange vilken kommunal gymnasieskola de vill gå i.

Läs mer på regeringen.se >>

Läs rapporten här – ”Riksrevisionens rapport om långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan” >>