Skolverkets publikation Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen beskriver fem inspirationsexempel från olika verksamheter som visar hur en varierad vägledning kan bredda elevernas kunskaper om sig själva och om yrkes- och utbildningsalternativ.

Läs mer om publikationen Studie- och yrkesvägledning i vuxenutbildningen >>

Ladda ner publikationen som pdf-fil >>