I första hand är boken skriven som en hjälp för dem som planerar att implementera och leda en gruppvägledningsprocess med syftet att förebygga avhopp från grund- och gymnasiestudier. Den kan även användas som ett stöd inom andra utbildningsinsatser för ungdomar.

Boken är tänkt som en handbok för gruppledare men även som ett stöd i en lärandeprocess. För vägledaren kan boken dessutom betraktas som en kompetenshöjning av vägledarprofessionen i samband med genomförandet av programmets struktur och innehåll.

Detta är WATCH:

  • WATCH är en detaljerad handbok i gruppvägledning.
  • WATCH är ett stödprogram för lärande.
  • WATCH-programmet övertygar i sin struktur och systematik genom att visa på individens kraft att växa av gemenskap och samhörighet.
  • WATCH-programmet inbjuder till, både formmässigt och innehållsmässigt, att användas vid olika stödinsatser för barn, unga och unga vuxna.
  • WATCH är ett genomgripande program som stöd för individens lärande, utveckling, och förändring.
  • WATCH är ett förebyggande program – en stödinsats för potentiella av­hoppare med målet att få individen att stärka sin identitet inför val av framtid.

Erbjudandet gäller under februari 2019

Läs mer och beställ >>

Provläs introduktionskapitlet >>

Provläs kapitel 3 “Vilka alternativ finns? Tänka – Välja – Handla” >>