Skolverkets allmänna råd ger rekommendationer om mottagande i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan, samt om hur huvudmän bör arbeta vid urval till gymnasiesärskolans nationella program.

Läs mer på skoverket.se >>

Ladda ner publikation som pdf-fil >>