Yrk In stärker kopplingen mellan introduktionsprogram, yrkesprogram och arbetsmarknad

Projektet Yrk In är en ESF-finansierad satsning som ska öka intresset för gymnasieskolans yrkesprogram. Syftet är också att underlätta ungas etablering i arbetslivet, genom förbättrad yrkesutbildning.

Projektets övergripande mål
Yrk In:s övergripande projektmål är att fler unga killar och tjejer

  • ska få möjlighet att delta i aktiviteter eller kurser som ökar deras anställningsbarhet
  • ska bli behöriga till, söka och påbörja en utbildning på gymnasieskolans yrkesprogram
  • ska slutföra gymnasieskolans yrkesprogram med en examen eller en plan för yrkeslivet

Läs mer på skl.se >>

2018-12-19T08:12:40+00:002018-12-19|
Translate »